Grażyna Nowicka

Profesor

Grażyna Nowicka

Dziedzina: 
Biochemia
Edukacja żywieniowa
Zajmowane stanowisko: 
Kierownik
Nazwa jednostki: 
Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej, Zakłady Biochemii i Farmakogenomiki
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Działalność naukowa Pani Profesor skupia się wokół: regulacji procesów metabolicznych; fizjologii i biochemii żywienia; zaburzeń powstających na tle wadliwego żywienia: miażdżycy, otyłości, cukrzycy, zaburzeń gospodarki lipidowej, nadciśnienia. W pracy badawczej zajmuje się również osteoporozą (patogeneza, zapobieganie, metody terapii, ocena ryzyka); rolą czynników genetycznych w powstawaniu chorób, markerami genetycznymi w ocenie ryzyka, oddziaływaniu między czynnikami genetycznymi a środowiskowymi i ich wpływem na zdrowie, markerami genetycznymi i ich zastosowaniem. Kolejne podejmowane problemy to żywienie a geny: sposób żywienia i styl życia a zmiany epigenetyczne i ryzyko powstawania zaburzeń metabolicznych i nowotworów, otyłość a nowotwory.

Niezależny ekspert KE i EFSA, członek panelu NDA (Nutrition, Dietary Products and Allergies) ekspertów EFSA w kadencjach 2012-18. Współautorka licznych opinii naukowych przygotowywanych na zlecenie KE.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • choroby metaboliczne i choroby na tle wadliwego żywienia
  • otyłość i choroby z nią związane
  • profilaktyka chorób cywilizacyjnych