Joanna Zawanowska

Mgr

Joanna Zawanowska

Dziedzina: 
Komunikacja medyczna
Psychologia zdrowia
Zajmowane stanowisko: 
Wykładowczyni
Nazwa jednostki: 
Studium Komunikacji Medycznej
Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • psychoterapia
  • psychopatologia
  • komunikacja medyczna
  • zdrowie psychiczne