Marcin Grabowski

Profesor

Marcin Grabowski

Dziedzina: 
Choroby wewnętrzne
Kardiologia
Telemedycyna
Nazwa jednostki: 
I Katedra i Klinika Kardiologii
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Ekspert w obszarze kardiologii, chorób wewnętrznych, hipertensjologii. Zajmuje się także takimi zagadnieniami jak: zaburzenia rytmu, elektroterapia, telemedycyna, niewydolność serca. Jest inicjatorem projektów oraz przedsięwzięć klinicznych i telemedycznych w kardiologii. Samodzielny operator zabiegów implantacji urządzeń do elektroterapii serca, przezżylnego usuwania elektrod. Prof. Marcin Grabowski wprowadza innowacyjne terapie, takie jak: stymulacja bezelektrodowa, defibrylatory podskórne, laserowe usuwanie elektrod. Posiada certyfikat eksperta elektroterapii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz najwyższy poziom certyfikatu European Heart Rhythm Association.

Laureat m.in. nagrody Prezesa Rady Ministrów RP, Ministra Zdrowia, Prezesów PTK, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz Stypendium Fundacji Nauki Polskiej, wyróżniony w konkursie „Super Talenty w medycynie” i „Złoty Skalpel”. Pełnione funkcje, m.in.: członek i sekretarz Zarządu Głównego PTK. Współautor monografii, rozdziałów, prac oryginalnych i poglądowych o tematyce farmakologii klinicznej, prewencji sercowo-naczyniowej, choroby wieńcowej i niewydolności serca. Artykuły: 225; IF: 209,006; punktacja MNiSW: 2896; cytowania: 924; Indeks Hirscha: 16.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • kardiologia
  • zaburzenia rytmu
  • elektroterapia
  • telemedycyna
  • niewydolność serca