Marcin Sobczak

Profesor

Marcin Sobczak

Dziedzina: 
Biotechnologia
Chemia medyczna
Farmakologia
Zajmowane stanowisko: 
Kierownik
Nazwa jednostki: 
Katedra Chemii Analitycznej i Biomateriałów, Zakład Chemii Biomateriałów
Krótki opis działalnosci naukowej: 

W pracy naukowej zajmuje się opracowywaniem nowych metod syntezy polimerów biomedycznych mogących znaleźć zastosowanie w technologii postaci leków, biomateriałów i inżynierii tkankowej; badaniami nad otrzymywaniem wielkocząsteczkowych nośników substancji leczniczych (głównie przeciwnowotworowych i przeciwdrobnoustrojowych - w tym proleków); badaniami nad otrzymywaniem biomateriałów implantacyjnych.
Kolejne obszary badawcze to: opracowywanie metod otrzymywania nowych kompozytowych systemów dostarczania i kontrolowanego uwalniania substancji leczniczych; badania nad otrzymywaniem różnych biomateriałów polimerowych (m.in. nano- i mikrocząstek, dendrymerów, dendrymerów "domino", koniugatów, stentów i hydrożeli mogących znaleźć zastosowanie w onkologii, kardiologii i dermatologii); opracowywanie nowych receptur i metod otrzymywania innowacyjnych kosmetyków; opracowywanie metod/procedur analitycznych stosowanych w chemii, farmacji i medycynie.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • biomateriały i  technologia innowacyjnej postaci leku
  • nanofarmacja i nanomedycyna
  • chemia medyczna i farmaceutyczna
  • chemia kosmetyków