Marek Postuła

Profesor

Marek Postuła

Dziedzina: 
Ekonomia w ochronie zdrowia
Kardiologia
Medycyna sportowa
Zajmowane stanowisko: 
Kierownik
Nazwa jednostki: 
Pracownia Farmakogenomiki, Centrum Badań Przedklinicznych, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Kardiolog prewencyjny posiadający specjalizacje z chorób wewnętrznych i kardiologii. Jego badania koncentrują się na nowych biomarkerach chorób sercowo-naczyniowych, genetycznym podłożu odpowiedzi na leki oraz spersonalizowanej medycynie chorób kardiometabolicznych. Jest także ekspertem w badaniach nad długowiecznością i starzeniem się. W trakcie swojej kariery zdobywał doświadczenie jako stypendysta Komisji Fulbrighta w Laboratory of Perioperative Genomics, Penn State College of Medicine w USA. Ponadto ukończył studia magisterskie z ekonomii zdrowia w London School of Economics and Political Science. Posiada doświadczenie w planowaniu i przeprowadzaniu badań klinicznych, badań czynności płytek krwi oraz analiz genetycznych skupiających się na niekodującym RNA jako biomarkerze diagnostycznym i prognostycznym w chorobach układu krążenia.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • kardiologia sportowa
  • farmakologia, genetyka
  • nowe biomarkery
  • prewencja chorób cywilizacyjnych/zdrowe starzenie
  • ekonomia w ochronie zdrowia