Mariusz Jaworski

Dr hab.

Mariusz Jaworski

Dziedzina: 
Dietetyka
Edukacja żywieniowa
Psychologia zdrowia
Seksuologia
Zajmowane stanowisko: 
Adiunkt
Nazwa jednostki: 
Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Jego działalność naukowa skupia się na zagadnieniach łączących psychologię, dietetykę i promocję zdrowia. W tym kontekście prowadzi badania obejmujące następującą zagadnienia: funkcjonowanie pacjentów z zaburzeniami odżywiania oraz analizę czynników wpływających na efektywność procesu terapii; promocję zdrowia psychicznego i seksualnego, w tym edukację seksualną; wzmacnianie kompetencji społecznych personelu medycznego; edukację żywieniową różnych grup społecznych (zwłaszcza dzieci) oraz osób z chorobami przewlekłymi (np. cukrzycą typu 2).

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • psychologia zdrowia
  • edukacja żywieniowa
  • seksuologia
  • dietetyka