Roman Danielewicz

Profesor

Roman Danielewicz

Dziedzina: 
Chirurgia ogólna
Transplantologia
Zdrowie publiczne
Nazwa jednostki: 
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Specjalista chirurgii ogólnej, transplantologii klinicznej i zdrowia publicznego. Główne kierunki zainteresowań naukowych dotyczą: leczenia chirurgicznego chorych z niewydolnością nerek oraz wytwarzania dostępu naczyniowego do dializ; przechowywania narządów pobranych do przeszczepienia; badania nad testami określającymi niedokrwienne uszkodzenie pobranego narządu; chirurgicznych aspektów związanych z przeszczepianiem nerki i trzustki, pobierania i przeszczepiania nerek od dawców żywych.

Członek Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (Prezes w kadencji 2019-2021), Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Narządów (ESOT), Światowego Towarzystwa Transplantacyjnego (TTS), Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej. Członek Krajowej Rady Transplantacyjnej (od 2014-nadal).

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • przeszczepianie narządów od dawców żywych i zmarłych
  • społeczne i etyczne aspekty medycyny transplantacyjnej
  • wybrane aspekty zdrowia publicznego