Tomasz Dzierżanowski

Dr hab.

Tomasz Dzierżanowski

Dziedzina: 
Medycyna paliatywna
Zajmowane stanowisko: 
p.o. Kierownika
Nazwa jednostki: 
Klinika Medycyny Paliatywnej
Krótki opis działalnosci naukowej: 

W swojej pracy naukowej zajmuje się wieloma aspektami medycyny paliatywnej, w tym organizacją opieki paliatywnej w Polsce i dostępnością do niej. W kręgu zainteresowań badawczych są też: diagnostyka i leczenie bólu nowotworowego, objawów ze strony przewodu pokarmowego, wyniszczenie, leczenie żywieniowe, kanabinoidy, a także zagadnienia etyczne i duchowe końca życia, lęk przed śmiercią. Propaguje zasady Evidence Based Medicine.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • medycyna paliatywna