Witold Jan Rongies

Profesor

Witold Jan Rongies

Dziedzina: 
Fizjoterapia
Rehabilitacja
Zajmowane stanowisko: 
Profesor
Nazwa jednostki: 
Zakład Rehabilitacji
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Specjalista rehabilitacji ruchowej. Autor pracy magisterskiej (1982 r.) „Wydzielanie hormonu wzrostu u szczurów, pod wpływem ograniczenia aktywności ruchowej”, pracy doktorskiej (1999) „Efekty zastosowania krioterapii i kinezyterapii u chorych po wszczepieniu stymulatora serca” i pracy na stopień doktora habilitowanego (2012 r.) „Ocena metabolizmu tkanki kostnej z wykorzystaniem densytometrii kości oraz markerów obrotu kostnego u osób zakażonych HIV”.

Autor i współautor licznych publikacji: 43 oryginalnych w czasopismach krajowych i zagranicznych, 9 poglądowych, 41 rozdziałów w podręcznikach międzynarodowych i krajowych, a także 61 doniesień na zjazdach krajowych i międzynarodowych. Współredaktor w jednym wydawnictwie wieloautorskim, w tym 1 książki.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • rehabilitacja/fizjoterapia w chorobach i schorzeniach narządu ruchu
  • zastosowanie posturografii w rehabilitacji
  • rehabilitacja/fizjoterapia w oddziałach intensywnej opieki
  • rehabilitacja/fizjoterapia osób żyjących z HIV