Media o nas

17.08.2021 - Mp.pl - Innowacyjna przezskórna termolezja osteoid osteoma trzonu kości udowej – całość materiału o zabiegu wykonanym przez Zespół Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu UCK WUM

Mp.pl - Innowacyjna przezskórna termolezja osteoid osteoma trzonu kości udowej – całość materiału o zabiegu wykonanym przez Zespół Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, I Zakładu Radiologii Klinicznej WUM oraz I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii  -

10.08.2021 - Medexpress.pl – „OIL w Warszawie: Więcej miejsc stażowych”. Dzięki życzliwości Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniewa Gacionga o 20 miejsc stażowych więcej będzie w UCK WUM Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Kl

Medexpress.pl – „OIL w Warszawie: Więcej miejsc stażowych”. Dzięki życzliwości Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniewa Gacionga o 20 miejsc stażowych więcej będzie w UCK WUM Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym (w sumie będzie tam 80 miejsc) oraz również o 20 powiększy się liczba miejsc w UCK WUM Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus (łącznie 34 miejsca).

Strony