Multimedia

Feed Them All - Żywienie bez granic

Dział Fotomedyczny brał udział w nagraniu wystąpienia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosława Wielgosia, który jest Patronem Honorowym Kampanii Feed Them All - Żywienie bez granic

Strony