Multimedia

Prelekcja Prof. Tadeusza Tołłoczko

Podczas Senatu, który odbył się 27 listopada 2017 r. miała miejsce prelekcja pod tytułem „Współczesna historia Warszawskiego Uniwersytetu   Medycznego  w relacjach  jego byłych Rektorów”, którą wygłosil prof. Tadeusz Tołłoczko.

Podziękowanie dla Policji za pomoc i eskortę chorej do transplantacji

Podziękowania dla policjantek za umożliwienie szybkiego przejazdu do szpitala osobie wymagającej  operacji ratującej życie (transplantacji wątroby), która odbyła się w  Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Szpitala Klinicznego WUM przy ul. Banacha 1a.

Strony