Świat lekarza: Procedura wczesnej diagnostyki i leczenia stwardnienia guzowatego wśród noworodków i niemowląt - 20.01.2019