Pespektrywy: Uchwała Senatu WUM w sprawie poparcia działań Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 22.01.2019