Pulsmedycyny.pl: Prof. Wiesław W. Jędrzejczak: Nie zrezygnuję z walki o poprawę sytuacji pacjentów z chorobami krwi-17.02