Pulsmedycyny.pl: Szybsza pomoc dla pacjentów z tętniakiem aorty-22.03