Prestiżowe wyróżnienie dla Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń UCK WUM, kierowana przez prof. Zbigniewa Gałązkę otrzymała zaproszenie do udziału w pracach European Society of Vascular Surgery Academy, czyli międzynarodowej Komisji zajmującej się sposobem kształcenia oraz przygotowaniem i prowadzeniem kursów dla lekarzy specjalizujących się w Europie w chirurgii naczyniowej. 
Europejskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej /ESVS/ jest obecnie bardzo szybko i prężnie rozwijającą się organizacją, która na corocznych kongresach przedstawia najnowsze, światowe osiągnięcia w leczeniu chorób naczyń. 
Wartym podkreślenia jest również fakt, że od 2018 r. członkiem Rady Naukowej ESVS Academy jest były pracownik WUM dr n. med. Adam Zieliński, który odpowiada za europejskie szkolenie w zakresie chorób żył.