Portalemedyczne.pl: Nagroda dla prof. Wiesława Jędrzejczaka - 28.03