Wiktor Paskal-doktorant na WUM-nagrodzony podczas 54th Congress of the European Society for Surgical Research

Z dumą informujemy, że student studiów doktoranckich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - lek. Wiktor Paskal (I Wydział Lekarski), zdobył nagrodę "Best Poster Award" podczas 54th Congress of the European Society for Surgical Research w Genewie. Zwycięska praca nosi tytuł: "The animal model of pre-incisional N-acetylcysteine injection on surgical wound healing - molecular and macroscopic assessment." Udział w konferencji był związany z realizacją grantu "Najlepsi z najlepszych! 3.0", przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.