Operacja wszczepienia zastawki trójdzielnej CorMatrix

26 marca 2019 r.  w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zespół: Kliniki Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii kierowanej przez dr hab. med. Piotra Hendzla, oraz Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Dzieci pod kierunkiem prof. Macieja Karolczaka przeprowadził operację jednoczasowej korekcji wrodzonego ubytku w przegrodzie międzykomorowej i wszczepienia zastawki trójdzielnej utworzonej z macierzy zewnątrzkomórkowej CorMatrix u dorosłego pacjenta z zaawansowanym infekcyjnym zapaleniem wsierdzia. Zastosowanie macierzy CorMatrix jest nowatorską metodą stosowaną w Klinice Kardiochirurgii UCK WUM z powodzeniem od 3 lat w przypadkach infekcji zastawki trójdzielnej. 

Wzajemna wymiana doświadczeń, wiedza i zaangażowanie obu zespołów kardiochirurgicznych, pozwoliło na wypracowanie holistycznego podejścia do dorosłego pacjenta z wrodzoną wadą serca oraz otwiera nowe możliwości pomocy tej grupie chorych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Operację przeprowadził zespół w składzie: kardiochirurdzy - dr Paweł Czub, dr Michał Buczyński, dr Zbigniew Popiel, anestezjolog - dr Tadeusz Bering, kardiolog - dr Piotr Ścisło, zespół pielęgniarski - Witek Dorota (anestezjologia), Lidia Pastwa z Kazimierą Płazą (instrumentariuszki) oraz Agnieszka Czarnowska (perfuzjonistka).