Pulsmedycyny.pl: WUM: 500 operacji tętniaka aorty piersiowo-brzusznej za pomocą stentgraftu-26.04