2-letnie bezpłatne studia magisterskie DUO-OTM – Ocena Technologii Medycznych na Wydziale Farmaceutycznym WUM

Ruszyła rekrutacja na elitarne 2-letnie bezpłatne studia magisterskie DUO-OTM – Ocena Technologii Medycznych na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Studia dostępne w Polsce jedynie w ofercie WUM skierowane są do absolwentów takich kierunków jak: zdrowie publiczne, prawo, ekonomia, statystyka, farmacja, lub innych studiów medycznych.

„WUM jest jedyną uczelnią medyczną, która będzie posiadała w swojej ofercie program kształcący studentów w zakresie Oceny Technologii Medycznych (HTA, Health Technology Assessment) zakładający nauczanie przemienne na uczelni i u pracodawcy (w ramach praktyk i staży). Dzięki temu przyszli studenci oprócz wiedzy teoretycznej będą mogli nabyć umiejętności praktyczne poprzez wykonywanie konkretnych zadań w miejscu pracy. Nowy kierunek odpowiada na rosnące potrzeby instytucji państwowych i prywatnych związane z zarządzaniem systemem opieki zdrowotnej.” – mówi Kierownik Projektu prof. T. Hermanowski z Zakładu Prawa Farmaceutycznego i Farmakoekonomiki.

 

CZYM JEST HTA (OTM)?

Ocena technologii  medycznych (Health Technology Assessment, HTA) polega na ewaluacji cech i efektów technologii medycznych,  bazującej na przeglądzie systematycznym, odnoszącej się zarówno do ich efektów bezpośrednich i zamierzonych, jak i pośrednich bądź niezamierzonych. Celem OTM jest dostarczanie informacji do podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących wykorzystania i finansowania technologii medycznych. HTA jest prowadzona przez grupy interdyscyplinarne, przy użyciu określonych narzędzi analitycznych bazujących na zróżnicowanym zestawie metod analitycznych.

Zainteresowani kandydaci powinni cechować się zdolnością myślenia analitycznego i podstawową umiejętnością posługiwania się narzędziami statystycznymi osiągniętymi w dotychczasowym toku kształcenia. Pożądana jest znajomość podstawowych pojęć stosowanych w publikacjach opisujących wyniki badań klinicznych, np. na podstawie informacji ze strony internetowej Europejskiej Akademii Pacjentów www.eupati.eu/pl/. Niezbędna jest również znajomość zasad działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce, np. na podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Zainteresowani kandydaci mogą rejestrować się w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym WUM -  https://rekrutacja.wum.edu.pl

Egzamin pisemny w formie testu predyspozycji analitycznych (etap I) odbędzie się 26 sierpnia 2019 r. , a egzamin ustny (etap II) – rozmowa z Kandydatem będzie miał miejsce między 2 a 6 września 2019 r.

Zachęcamy do zapoznania się ze spotami reklamowymi studiów DUO OTM:

https://www.youtube.com/watch?v=loYCmg7gx9M

https://www.youtube.com/watch?v=BE3O429AmXc

https://www.youtube.com/watch?v=6o4g_LOoggI

 

Więcej informacji o studiach: www.duo-otm.wum.edu.pl

 

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:

Beata Skibińska

Kierownik Operacyjny Projektu  DUO-OTM

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Tel. (0-22) 116 92 18 lub (0-22) 57 20 855

Email: beata.skibinska@wum.edu.pl