Ranking 100. liderów naukowych WUM 2016-2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłosił Ranking 100. Liderów naukowych WUM z najwyższym dorobkiem publikacyjnym w latach 2016-2018. Pierwsze miejsce w rankingu zajął prof. Grzegorz Opolski - Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM. Na drugiej pozycji uplasował się prof. Rafał Płoski - Kierownik Zakładu Genetyki Medycznej I Wydziału Lekarskiego. Trzecie miejsce zajęła prof. Hanna Szajewska - Kierownik Kliniki Pediatrii UCK WUM. Kolejne miejsca zajęli: prof. Mirosław Wielgoś (4) – Rektor WUM, Kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii, prof. Krzysztof J. Filipiak (5) – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, profesor zwyczajny w I Katedrze i Klinice Kardiologii UCK WUM, prof. Mariusz Ratajczak (6) – Kierownik Zakładu Medycyny Regeneracyjnej, prof. Leszek Pączek (7) – Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM, prof. Piotr Pruszczyk (8) – Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej UCK WUM, prof. Urszula Demkow (9) – Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego UCK WUM, prof. Marek Krawczyk (10) – Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby UCK WUM. Listę opracowała Biblioteka Główna WUM na podstawie analizy dorobku poszczególnych naukowców z lat 2016-2018. Ranking objął osoby zatrudnione na Uniwersytecie,  współautorów wszystkich opublikowanych artykułów (prace oryginalne, kazuistyczne, poglądowe i inne posiadające punktację MNiSW).

Pełen Ranking na:https://www.wum.edu.pl/2019-05-13-ranking-100-liderow-naukowych-wum-w-latach-2016-2018