Medexpress.pl: Warszawski Uniwersytet Medyczny: wybrano Radę Uczelni - 16.05