Tomasz Połeć - Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego z wizytą w WUM

22 maja prof. Mirosław Wielgoś gościł Przewodniczącego Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego (PTSR) – Pana Tomasza Połcia. W trakcie spotkania Przewodniczący PTSR przypiął do klapy marynarki JMR prof. Mirosława Wielgosia pomarańczową wstążeczkę - symbol środowiska osób dotkniętych stwardnieniem rozsianym.  Podczas rozmowy poruszono tematy związane z metodami diagnozowania i leczenia stwardnienia rozsianego, potrzebami osób ze stwardnienie rozsianym, dyskutowano  także o budowaniu powszechnej wiedzy na temat SM i dbaniu o prawa chorych.
W rozmowie JMR prof. Mirosław Wielgoś podkreślił, jak ważne jest podnoszenie świadomości na temat tej choroby, integracja środowiska osób z SM i społeczne postrzeganie osób nią dotkniętych.  „Z uwagą śledzę działalność Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Z podziwem odnoszę się zwłaszcza do działań przynoszących konkretne efekty w zakresie zwiększenia dostępności osób chorujących na stwardnienie rozsiane do nowoczesnych metod terapeutycznych i rehabilitacji. Cała społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego solidaryzuje się z chorymi w Polsce i na całym świecie” - zaznaczył.     
30 maja obchodzony będzie Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego, z tej okazji JMR przekazał osobom chorym, a także całemu środowisku zaangażowanemu w rozwiązywanie problemów chorych na SM słowa wsparcia i solidarności.
PTSR
to jedyna ogólnopolska organizacja zrzeszająca osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Misją PTSR jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym oraz zapewnienie dostępu do leczenia i rehabilitacji oraz likwidacja barier psychologiczno-społecznych.
Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego (MS World Day) to święto ustanowione przez Międzynarodową Federację Stwardnienia Rozsianego (MSIF) a celebrowane przez krajowe towarzystwa zrzeszające chorych na SM i ich bliskich.Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego (World MS Day) to święto ustanowione przez Międzynarodową Federację Stwardnienia Rozsianego (MSIF) a celebrowane przez krajowe towarzystwa zrzeszające chorych na SM i ich bliskich. W Polsce tegoroczne obchody uświetni konferencja zorganizowana 30 maja przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oraz Fundację SM - Walcz o siebie. Konferencja odbędzie się w siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta przy ul. Młynarskiej 46.