Nowi profesorowie i kierownicy jednostek

Podczas posiedzenia Senatu Rektor prof. Mirosław Wielgoś wręczył listy gratulacyjne nowym profesorom oraz akty powołania na stanowiska Kierowników Jednostek.
Gratulacje w związku z uzyskaniem tytułu profesora odebrali: prof. dr hab. n. med. Bożena Czarkowska-Pączek, prof. dr hab. n. med. Bożena Kociszewska-Najman, prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski, prof. dr hab. n. med. Piotr Suchocki. 
Akty powołania odebrali:
• prof. dr hab. Krzysztof Czajkowski na stanowisko Kierownika II Kliniki Położnictwa I Ginekologii – Lekarza Kierującego Oddziałem.
• dr. hab. Maciej Kosieradzki na stanowisko Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej - Lekarza Kierującego Oddziałem;
• prof. dr. hab. Andrzej Horban na stanowisko Kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych - Lekarza Kierującego Oddziałem; 
• dr. hab. Dariusz Białoszewski na stanowisko Kierownika Zakładu Rehabilitacji; 
• dr hab. Dorota Szostak - Węgierek na stanowisko Kierownika Zakładu Dietetyki Klinicznej.