Jubileusz 20-lecia WNoZ Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - zaproszenie dla mediów

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Uroczystej Gali z okazji 20-lecia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która odbędzie się 13 czerwca br. o  godz. 13:00., w Auli A Centrum Dydaktycznego WUM, przy ul. Księcia Trojdena 2a w Warszawie.

 „Wydział Nauki o Zdrowiu to czwarty pod względem stażu lat Wydział na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zaraz po I Wydziale Lekarskim, Wydziale Farmaceutycznym, oraz II Wydziale Lekarskim, ale jeden z dwóch największych Wydziałów na Uczelni, gdyż rocznie przyjmowanych jest około 1300 studentów. Jednostka pełni bardzo ważną rolę w strukturach naszego Uniwersytetu oraz przynosi prestiż Uczelni zajmując wysokie pozycje w uczelnianych i ogólnopolskich rankingach” – podkreśla prof. Mirosław Wielgoś, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

„Wydział Nauki o Zdrowiu wyróżnia się przede wszystkim ogromną różnorodnością. Do momentu jego powstania w 2000 roku, tradycyjnie od kilkudziesięciu lat, wydziały Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego były monolitami, w których kształcenie odbywało się zwykle na jednym kierunku studiów, np. na kierunku lekarskim, stomatologii czy farmacji. Nasz Wydział z założenia i od samego początku był multidyscyplinarny, oferując kształcenie na dietetyce, pielęgniarstwie, położnictwie, ratownictwie medycznym oraz zdrowiu publicznym. Myślę, że interdyscyplinarność WNoZ-u wpłynęła również pozytywnie na rozwój pozostałych wydziałów WUM oraz oczywiście na postawy studentów całej Uczelni” – zaznacza prof. Piotr Małkowski, Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu

Wydział Nauki o Zdrowiu WUM kształci studentów na 5 kierunkach studiów: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne oraz zdrowie publiczne. Nauczanie realizowane jest w systemie dwustopniowym i w 2 trybach stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Dysponuje najbogatszą ofertą kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych w uczelniach medycznych w kraju. Posiada uprawnienia do nadawania stopni: doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna, doktora nauk o zdrowiu, doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o zdrowiu.

 

Kontakt dla mediów:

Klaudia Wendycz

Biuro Prasowe

tel. kom. + 48 512 919 952

klaudia.wendycz@wum.edu.pl