Promocja prof., dr. hab., dr. n. med. i dr. n. o zdr. II Wydziału Lekarskiego

25 czerwca br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów nowo mianowanym: 3. profesorom, 11. doktorom habilitowanym, 42. doktorom nauk medycznych oraz 20. doktorom nauk o zdrowiu II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z roku akademickiego 2018/2019.

Tradycyjnie uroczystość rozpoczęło odśpiewanie hymnu Gaude Mater Polonia oraz hymnu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w wykonaniu Chóru Uczelni pod dyrekcją Daniela Synowca.

Następnie Dziekan II Wydziału Lekarskiego – prof. Marek Kuch, uroczyście przywitał licznie zgromadzonych gości w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego. Szczególnie ciepło powitał Bohaterów Wydarzenia, czyli odbierających dyplomy profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów nauk medycznych oraz doktorów nauk o zdrowiu.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś, Rektorzy poprzednich kadencji: prof. Tadeusz Tołłoczko – Rektor AM w latach 1990 – 1996, prof. Leszek Pączek – Rektor AM w latach 2005-2008 oraz prof. Marek Krawczyk – Rektor WUM w latach 2008-2016; obecni Prorektorzy i Dziekani: prof. Barbara Górnicka – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. Jadwiga Turło – Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii, prof. Wojciech Braksator – Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji, prof. Krzysztof J. Filipiak – Prorektor ds. Umiędzynarodowiania, Promocji i Rozwoju, prof. Paweł Włodarski – Dziekan I Wydziału Lekarskiego, prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, prof. Piotr Wroczyński – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. Bożena Czarkowska-Pączek – Prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu; byli Dziekani II Wydziału Lekarskiego: prof. Longin Marianowski (1987-1993), prof. Jerzy Polański (2008-2012), prof. Ryszard Aleksandrowicz (Prodziekan w latach 1975-1978), prof. Wojciech Noszczyk (Prodziekan w latach 1981-1984), prof. Joanna Juskowa (Prodziekan w latach 2001-2005); obecni Prodziekani II Wydziału Lekarskiego: dr hab. Magdalena Malejczyk, prof. Artur Mamcarz oraz prof. Bożena Werner; przyjaciele Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: prof. Jerzy Woy-Wojciechowski – Prezes Honorowego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, prof. Jerzy Jurkiewicz – Prezes Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz członek Rady II WL, prof. Mieczysław Szostek – Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji, prof. Witold Rużyłło -  Doktor Honoris Causa WUM, pan Piotr Korczala – wieloletni Dyrektor Biura Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, prof. Wojciech Maksymowicz – Prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. Jerzy Szaflik – Wiceprzewodniczący Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów w kadencji 2013-2016, prof.  Bogdan Ciszek – Kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej, prof. Roman Smolarczyka- Członek Rady Uczelni WUM, prof. Ryszard Gellert – Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz dr Małgorzata Adamkiewicz – członek Rady WUM. Dziekan II WL powitał również pozostałych członków Senatu, Rady II Wydziału Lekarskiego, promotorów, władze administracyjne oraz bliskich Bohaterów Wydarzenia.   

Zarówno Dziekan II Wydziału Lekarskiego prof. Marek Kuch jak i JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś zabierając głos podkreślili wyjątkowość tegorocznej uroczystości. Prof. Marek Kuch zaznaczył, że jest to historyczny moment dla naszej Uczelni bowiem po raz ostatni ukonorowano naukowców, którzy osiągnęli swoje awanse naukowe na tak zwanych starych zasadach, bowiem od października zacznie obowiązywać nowa Ustawa 2.0., która wprowadza nowe wymogi dotyczące nauki. Konstytucja dla Nauki zmienia funkcjonowanie uczelni wyższych i wymusza zakończenie działalności dwóch Wydziałów Lekarskich w ramach jednej Uczelni.  Dziekan II WL zaznaczył, że „Nowe wymogi, nowe działania - to misja. To nie jest koniec II WL czy I WL tylko połączenie w jedną całość. Już na zawsze pozostanie piękna historia, która trwała 44 lata, której nam nikt nie zabierze. Mamy misję do spełnienia, która nie oznacza, że zanikniemy, tylko się przekształcimy”. Wspominając historię II WL oraz całej Uczelni dodał, że powiązania obydwu Wydziałów można obserwować już od bardzo dawna, a ich dzieje przenikały się w wielu momentach. Podkreślił, że mimo iż dorobek naukowy jest bardzo ważny, to tak naprawdę najważniejsi na Uczelni są ludzie, którzy tworzą jakość Wydziału. Na poparcie swoich słów, wspomniał wielkie postacie, których działania i praca miały ogromny wpływ na ukształtowanie II WL: m.in. JM Rektora prof. Mirosława Wielgosia, prof. Longina Marianowskiego czy prof. Leszka Pączka.

JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś zwrócił szczególną uwagę na przywiązanie w naszej Uczelni do historii i tradycji. „Tydzień temu na Zamku Królewskim odbyła się analogiczna uroczystość  - rozdanie dyplomów dla naukowców z I Wydziału Lekarskiego, której gospodarzem był Dziekan prof. Paweł Włodarski. Dzisiaj znowu spotykamy się w pięknej, historycznej Sali, aby świętować rozdanie dyplomów, tym razem  dla II Wydziału Lekarskiego”. Prof. Mirosław Wielgoś z optymizmem i nadzieją odniósł się do obecnej sytuacji i zmian jakie czekają Warszawski Uniwersytet Medyczny od października 2019 r. Zaznaczył, że mimo iż Ustawa wymusza połączenie Wydziałów i stworzenie jednego, ogromnego Wydziału Lekarskiego, to przy dobrej organizacji i pełnym zaangażowaniu pracowników Uczelni, jesteśmy w stanie odnieść sukces i podołać temu wyzwaniu. „Wykorzystujmy okoliczności, które wymusza ustawa i róbmy zmianę na korzyść Uczelni” – podsumował JM Rektor. Na zakończenie swojego słowa, JM Rektor serdecznie pogratulował uzyskania stopnia naukowego Bohaterom uroczystości, życząc im pomyślności i powodzenia w dalszej karierze zawodowej.

Podczas uroczystości JM Rektor wraz z Dziekanem II WL wręczyli medale profesorom szczególnie zasłużonym dla II Wydziału Lekarskiego. Wyróżnione zostały osoby, które pełniły funkcję Prodziekana przez co najmniej dwie kadencje: prof. Bożena Werner, prof. Magdalena Marczyńska, prof. Sławomir Maślinski, prof. Jan Kochanowski, prof. Włodzimierz Sawicki, oraz prof. Artur Mamcarz. Następnie wręczono dyplomy nowo mianowanym profesorom: prof. Bożenie Czarkowskiej-Pączek (WNoZ), prof. Bożenie Walewskiej-Zieleckej (WNoZ) oraz prof. Marcinowi Ufnalowi (WLD). Kolejnym etapem było wręczenie dyplomów 11. doktorom habilitowanym, 42. doktorom nauk medycznych oraz 20. doktorom nauk o zdrowiu. Dyplomy wręczał JM Rektor wraz z Dziekanem II WL, a nazwiska naukowców odczytywał prof. Artur Mamcarz.  

O kilka słów do zgromadzonych gości poproszony został prof. Witold Rużyłło – wybitny kardiolog, wieloletni dyrektor Instytutu Kardiologii im. Stefana Wyszyńskiego, Doktor Honoris Causa WUM - który podkreślił: „W tej Uczelni zaczynałem bardzo dawno temu, z tej Uczelni stworzyłem przyszły Instytut Kardiologii”. Ze wzruszeniem wspomniał swoje lata na Uczelni i zaznaczył, że stworzenie jednego Wydziału Lekarskiego to bardzo pozytywne wydarzenie.

Podziękowania dla promotorów, rodzin i bliskich za ich wsparcie oraz pomoc w imieniu nowo mianowanych naukowców przekazała dr n. med. Dominika Klimczak-Tomaniak. Zaznaczyła, że tytuł doktora to wielkie zobowiązanie i odpowiedzialność, jak również uhonorowanie lat ciężkiej pracy. Dodała „jestem przekonana, że lata nauki na WUM dobrze nas przygotowały do dalszej drogi zawodowej”.

Na zakończenie Wydarzenia Bohaterowie dnia oraz zgromadzeni goście wysłuchali koncertu wirtuoza akordeonu prof. Klaudiusza Barana oraz wybitnej skrzypaczki - Justyny Baran. Koncert zapowiedział oraz sylwetki artystów przybliżył prof. Wojciech Braksator - Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji WUM.  Prof. Klaudiusz Baran od 2016 r. pełni funkcję  Rektora  Uniwersytetu Muzycznego  Fryderyka Chopina w Warszawie, jest laureatem m.in. I nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowym w Katowicach w 1993 r., I nagrody w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Castelfidardo (Włochy) w 1997 r. oraz I nagrody w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Paryżu w 1997 r.  Jest członkiem i założycielem takich zespołów jak: Tangata Quintet, z którym dwukrotnie był nominowany do Nagrody Fryderyka (2004, 2005), Machina del Tango i DesOrient. W 2003 roku ukazała się jego płyta nagrana dla wytwórni Sony Classical z solowymi i kameralnymi dziełami Astora Piazzolli, która otrzymała nagrodę Akademii Fonograficznej Fryderyk 2003 w kategorii „Najlepszy album — muzyka kameralna”. Dokonał licznych nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji, a także muzyki filmowej, teatralnej i rozrywkowej.

Klaudia Wendycz

Biuro Prasowe WUM