Władze Uczelni oraz osoby kierujące nowymi strukturami WUM

26 czerwca 2019 roku JM prof. Mirosław Wielgoś zorganizował spotkanie informacyjne na temat zmian personalnych we Władzach Uczelni oraz powołania osób kierujących nowymi strukturami od 1 października 2019r.

Akty powołania z rąk JM Rektora prof. Mirosława Wielgosia odebrali:

·         Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, I zastępca Rektora – prof. Barbara Górnicka ( 1.10.2019-30.09.2020)

·         Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii – prof. Jadwiga Turło ( 1.10.2019-30.09.2020)

·         Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji – prof. Wojciech Braksator ( 1.10.2019-30.09.2020)

·         Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych – prof. Piotr Małkowski ( 1.10.2019-30.09.2020)

·         Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Lidia Rudnicka ( 1.10.2019-30.09.2020)

·         Dziekan Wydziału Lekarskiego – prof. Marcin Wojnar( 1.10.2019-30.09.2020)

·         Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – prof. Piotr Wroczyński( 1.10.2019-30.09.2020)

·         Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu – dr hab. Joanna Gotlib (1.10.2019-30.09.2020)

·         Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego – prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska ( 1.10.2019-30.09.2020)

·         Dziekan Wydziału Medycznego – dr hab. Dariusz Białoszewski ( 1.10.2019-30.09.2020)

·         Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Medycznych – prof. Krzysztof J. Filipiak ( 1.10.2019-31.12.2020)

·         Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych – dr hab. Marcin Sobczak (1.10.2019-30.12.2020)

·         Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu – prof. Andrzej Deptała (1.10.2019-31.12.2020)

·         p.o. Dyrektora Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej – dr Antonina Doroszewska (26.06.2019-30.09.2020)

·         p.o. Dyrektora Szkoły Doktorskiej – prof. Paweł Włodarski (26.06.2019-30.09.2020)

·         Dyrektor Uczelnianego Studium Doktoranckiego – prof. Bożena Kociszewska-Najman (26.06.2019-30.09.2020)

·         Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego – prof. Maciej Słodkowski (1.10.2019 – do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Dyrektor CKP)

JM Rektor poinformował również, że funkcje:

·         Zastępcy Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauk Medycznych obejmie prof. Marcin Ufnal ( 1.10.2019-31.12.2020)

·         Zastępcy Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych obejmie prof. Grzegorz Nałęcz-Jawecki ( 1.10.2019-31.12.2020)

·         Zastępcy  Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu obejmie dr hab. Dariusz Koziorowski ( 1.10.2019-31.12.2020).

JM prof. Mirosław Wielgoś podziękował wszystkim Prorektorom i Dziekanom, którzy pełnić będą funkcje do 30 września 2019 roku. Jednocześnie podkreślił, że zmiany personalne związane są z reorganizacją Uczelni i koniecznością powołania nowych struktur, a zakończenie pracy niektórych osób na dotychczasowych stanowiskach nie wynika w żadnym wypadku z negatywnej oceny przez JM Rektora sprawowania tych funkcji.

Jednocześnie podkreślamy, że obecni Prorektorzy i Dziekani Wydziałów pełnią swoje funkcje do 30 września 2019 roku.

Marta Wojtach

Dyrektor Biura Prasowego - Rzecznik prasowy WUM