Jubileusz 50–lecia uzyskania dyplomów lekarskich

28 czerwca br. odbyła się uroczystość odnowienia po 50. latach dyplomów absolwentów rocznika 1969/70 naszej Uczelni. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 jubilatów Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologicznego ówczesnej Akademii Medycznej. Na tę wyjątkową uroczystość absolwenci przyjechali z najodleglejszych zakątków Polski, ale także z Australii i USA.           
Wydarzenie rozpoczęła msza św. w kościele pod wezwaniem Opatrzności Bożej przy ul. Dickensa w Warszawie, którą celebrował Kardynał Kazimierz Nycz – Arcybiskup Metropolita Warszawski.
W uroczystościach udział wzięli: JM Rektor WUM prof. dr hab. Mirosław Wielgoś, prof. dr hab. Barbara Górnicka - Prorektor ds. Studenckich I Kształcenia, prof. dr hab. Jadwiga Turło – Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii, prof. dr hab. Wojciech Braksator – Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji, prof. dr hab. Paweł Włodarski, Dziekan I Wydziału Lekarskiego, prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, prof. dr hab. Marek Kuch – Dziekan II Wydziału Lekarskiego, prof. dr hab. Piotr Małkowski – Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu, prof. dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska – Prodziekan I Wydziału Lekarskiego. A także prof. dr hab. Mieczysław Szostek – Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji, prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz – Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, dr Piotr Pawliszak - Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej i zaproszeni goście.

W Auli Wykładowej im. profesora Janusza Piekarczyka – absolwenta Oddziału Stomatologii z 1969 gości przywitał prof. Paweł Włodarski, Dziekan I Wydziału Lekarskiego, który pogratulował bohaterom Wydarzenia tak wspaniałej rocznicy. Podkreślił znaczenie ich pracy i jej wpływu na postęp nauk medycznych. W swoim wystąpieniu Dziekan mówił: „Odkąd mam zaszczyt prowadzić tę Uroczystość, starałem się zawsze podkreślać uznanie dla pracy i poświęcenia wszystkich lekarzy-absolwentów naszego Wydziału. Za tę pracę, my - Państwa następcy - jesteśmy ogromnie wdzięczni, a Państwa osiągnięcia napawają nas dumą i wyznaczają najwyższe standardy dla następców. Mam świadomość tego, że stoję przed osobami, które swoim życiem pisały historię  polskiej medycyny. Historię, która była tworzona nie tylko przez osoby, których nazwiska pojawiły się później na okładkach podręczników oraz na szyldach wielkich klinik, także tych naszej Uczelni, a i dziś jest pośród Państwa takich osób niemało, ale przede wszystkim historia ta pisana była przez rzeszę znakomitych lekarzy, którzy codziennie nieśli pomoc chorym. W naszych akademickich przemówieniach często koncentrujemy nadmiernie uwagę na osobach, które swoją karierę lekarską i naukową związały z Akademią, a później Uniwersytetem Medycznym. Nie jest jednak prawdą, że nie doceniamy trudu tych lekarzy, którzy pracowali z dala od ośrodków akademickich, ale oddali swoje serce, a często poświęcali życie osobiste dla ratowania zdrowia i życia pacjentów”.      
JMR prof. Mirosław Wielgoś rozpoczął swoje wystąpienie od słów: „Jestem bardzo wzruszony tym, że mogę Państwa gościć w murach Alma Mater. Czuję się szczególnie, bo mogę przemawiać do wielu moich nauczycieli ze studiów lub kolegów z pracy. Rektor  podkreślał wielką rolę i zasługi tego rocznika dla rozwoju uczelni oraz fakt, że wśród wielu jubilatów znalazły się osoby piastujące najwyższe funkcje na uczelni„Dzisiaj przybyliście tutaj bogaci w wielkie doświadczenie życiowe  i zawodowe. Państwa osiągnięciem są tysiące wyleczonych pacjentów, kariery na forach krajowych i międzynarodowych, uznanie środowiska. Nasza wspólna Uczelnia jest Drodzy Jubilaci z Państwa bardzo dumna” – zaznaczał prof. Mirosław Wielgoś.      
Podkreślił, że rocznik ’69 to bez wątpienia kuźnia talentów, to rocznik wyjątkowy z którego wywodzą się sławy medycyny, utalentowani i zdolni lekarze. Dla poparcia swoich słów JMR prof. Mirosław Wielgoś pokrótce przytoczył nazwiska wybitnych postaci, które swoje życie związały z naszą Uczelnią:
prof. Marek Krawczyk: wybitny specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, transplantologii klinicznej oraz chirurgii onkologicznej, Rektor w latach 2008-2016, Dziekan I Wydziału Lekarskiego w latach 2002-2008, Prodziekan I Wydziału Lekarskiego w latach 1996-2002, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Chorób Wątroby, twórca największego w Polsce i jednego z czołowych w Europie ośrodka przeszczepiana wątroby, współautor pierwszej w Polsce jednoczasowej transplantacji wątroby i nerki u człowieka dorosłego; prof. Janusz Piekarczyk: wybitny chirurg szczękowo-twarzowy, Rektor w latach 1999-2005, Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych w latach 1993-1998, Prodziekan I Wydziału Lekarskiego ds. Oddziału Stomatologii w latach 1986 – 1993, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii; prof. Anna Kamińska: Prorektor ds. Kadr w latach 2008-2012, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii w latach 2011-2016, Prodziekan ds. przewodów doktorskich I Wydziału Lekarskiego w latach 2005 – 2008; prof. Jerzy Polański: wybitny specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej oraz transfuzjologii klinicznej, Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii w latach 2008-2012, w latach 2001-2017 kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego, zlokalizowanej w Szpitalu Czerniakowskim; prof. Andrzej Borówka: wybitny urolog, chirurg, wieloletni kierownik Kliniki Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; prof. Hubert Wanyura: kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej w latach 1999-2016, Prodziekan Oddziału Stomatologii I Wydziału Lekarskiego 1999-2005; dr n. med. Aleksandra Słabik-Ledóchowska: ginekolog i położnik, związana z Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego przy u. Czerniakowskiej. Obecnie Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus; dr n. med. Zofia Liziniewicz-Krzywicka - ginekolog – położnik.
Absolwenci z wielkim wzruszeniem odbierali z rąk rektora i dziekanów symboliczne honorowe dyplomy potwierdzające, że przez wszystkie lata, które upłynęły od ukończenia studiów w Akademii Medycznej w Warszawie, przestrzegali wiernie Przysięgi Hipokratesa i stali się chlubą polskiej społeczności lekarskiej.  Była to również znakomita okazja, aby wymienić się najważniejszymi osiągnięciami z życia zawodowego i osobistego. Chętnie wspominano dawnych wykładowców i czas studiów. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć wychowawców oraz  koleżanek i kolegów, którzy odeszli na zawsze.        
W imieniu Jubilatów głos zabrał prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk organizator jubileuszu. „Cieszę się bardzo, że ponownie spotykamy się w naszej Uczelni. Wszystkim Państwu gratuluję życiowych dokonań, zarówno tych związanych z naszym zawodem, jak i tych najbardziej osobistych. Z całą pewnością razem spędzimy miło i wyjątkowo ten czas” – mówił.   Podczas swego wystąpienia prof. Marek Krawczyk przywoływał studenckie lata ubarwiając je wieloma ciepłymi i zabawnymi anegdotami. Uroczystość zakończyła się wspólnym zdjęciem władz Uczelni i Jubilatów. Wydarzenie uświetnił występ Chóru naszej Uczelni.
Po części oficjalnej, odbył się uroczysty obiad, któremu towarzyszyły wspomnienia i wzruszenia. Na tę wyjątkową okazję absolwenci przygotowali album zawierający archiwalne zdjęcia studentów i ich wykładowców z rocznika 1969.