wyborcza.pl: Ile osób walczyło o jedno miejsce i jakie były progi punktowe?