politykazdrowotna.com: Pierwszy na Mazowszu zabieg implantacji tunelowanego cewnika do jamy opłucnej