Jubileusz 90-lecia urodzin prof. Tadeusza Tołłoczki

31 lipca prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko – były Rektor naszej Uczelni skończył 90 lat. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie z Jubilatem,  którego gospodarzem był JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś.

Na swój Jubileusz prof. Tadeusz Tołłoczko przyjechał wraz z Małżonką. Wśród zaproszonych gości znaleźli się byli Rektorzy Uczelni: prof. Leszek Pączek i prof. Andrzej Górski, obecni Prorektorzy WUM: prof. Jadwiga Turło - Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii oraz prof. Barbara Górnicka - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, a także prof. Mieczysław Szostek – Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji, oraz mgr Małgorzata Rejnik – Kanclerz WUM.

Składając serdeczne życzenia Rektor prof. Mirosław Wielgoś przywołał zasługi i dokonania Pana Profesora  dla naszej uczelni i dla polskiej nauki oraz w imieniu Władz Uczelni, Senatu, całej społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i swoim, wręczył Jubileuszowy Dyplom, w którym napisał:

Wielce Szanowny Panie Rektorze, Mistrzu, Drogi Jubilacie,

Z okazji Jubileuszu 90. urodzin w imieniu Władz, Senatu, całej społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz swoim własnym gratuluję Panu Rektorowi osiągniecia tak wspaniałego wieku oraz przekazuję serdeczne życzenia urodzinowe.

Zapisał Pan Rektor wspaniałą kartę w dziejach ukochanej Alma Mater. Z wielkim szacunkiem nisko kłaniam się Panu, dziękując za lata poświęcone pracy na rzecz studentów, pacjentów, środowiska medycznego, rozwoju nauki i naszej społeczności akademickiej.

Jest Pan Wielkim Chirurgiem i Humanistą, Autorytetem dla wielu pokoleń lekarzy, Człowiekiem wielkiej życzliwości i niespotykanej wrażliwości na potrzeby innych. Przedstawia Pan najwyższe walory osobowe, etyczne i moralne. Niezwykle cenimy sobie Pana dobre rady i wsparcie.

Dowodem nieocenionych zasług Pana Rektora, niech będzie uhonorowanie szczególnym wyróżnieniem naszego Uniwersytetu - Medalem im. dra Tytusa Chałubińskiego.

Najlepsze życzenia Panie Rektorze: wytrwałości, niesłabnącej nadziei i pełni sił w pokonywaniu trudów dnia codziennego, a także wszelkiej pomyślności.           

Szczerze podziwiamy Pana Rektora! Nie mamy wątpliwości, że bez Pana świat byłby uboższy.

Mirosław Wielgoś

Prof. Tadeusz Tołłoczko – urodził się 31 lipca 1929 roku w Warszawie.  Jest absolwentem naszej Alma Mater z roku 1952. Przez dwie kadencje pełnił funkcję Rektora AM (w latach 1990-1996) oraz Prorektora AM (w latach 1981-1984). Był wieloletnim kierownikiem Kliniki Chirurgicznej II Wydziału Lekarskiego a następnie Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantologii I Wydziału Lekarskiego AM ( w latach 1974-1999). W 2007 roku został uhonorowany tytułem Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Biuro Prasowe WUM