food-forum.pl: 100 000 dzieci przebadanych w kierunku zapobiegania cukrzycy typu 1