Dr n. med. Paweł Łęgosz Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa SKDJ UCK WUM

Dr n. med. Paweł Łęgosz został powołany przez JM Rektora Prof. M. Wielgosia na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.     

Dr n. med. Paweł Łęgosz jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i specjalistą ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Ukończył również Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, adiunktem i zastępcą Ordynatora Kierownika Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM. Pełni również funkcję koordynatora Oddziału Ortopedii i Endoprotezoplastyki w Klinice.

Dr n. med. Paweł Łegosz specjalizuje się w chirurgii stawu biodrowego i kolanowego. Przeprowadza operacje wymiany stawu na staw sztuczny z powodu choroby zwyrodnieniowej, przerzutów nowotworowych, w tym przypadku z użyciem tzw. megasystemów. Jest pionierem w użyciu implantów custom made w złożonych ubytkach miednicy i kości udowej w operacjach rewizyjnych. Jako pierwszy w Europie wykonał operację implantacji protezy custom made kości biodrowej z użyciem okularów  do rozszerzonej rzeczywistości Microsoft Holo Lens.

Jest szkoleniowcem w użyciu technik mini-inwazyjnych (direct anterior approach) w pierwotnej aloplastyce stawu biodrowego w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Swoje doświadczenie zbierał podczas licznych pobytów szkoleniowych w Niemczech, Austrii, Belgii, Anglii, Izraelu oraz w Stanach Zjednoczonych.

 Biuro Prasowe WUM