mzdrowie.pl: Przechowywanie pobranej do przeszczepu wątroby nawet przez-27 godzin dzięki schładzaniu