pulsmedycyny.pl: Obrazowanie hybrydowe w kardiologii powinno być bardziej dostępne