rdc.pl: „Przełom”. Otwarto Uniwersyteckie Centrum Stomatologii WUM