pulsmedycyny.pl: Które placówki medyczne otrzymały w 2019 r. dotacje na inwestycje