termedia.p;Dr hab. Anna Potulska-Chromik: Choroby rzadkie wymagają interdyscyplinarnego leczenia