Prof. Mirosław Wielgoś, Rektor WUM: wspieram doktor Katarzynę Pikulską

Za kilka dni, 19 listopada ruszy proces, który Katarzyna Pikulska, jedna z liderek protestu rezydentów z jesieni 2017 roku, wytoczyła Telewizji Polskiej S.A.

Jako rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego chciałbym przekazać pani doktor wyrazy wsparcia i solidarności. Stanowczo sprzeciwiam się szkalowaniu kogokolwiek zabierającego głos w debacie publicznej oraz manipulowaniu informacjami, w celu podważania wiarygodności i prawdziwości motywacji działania osób mających odmienne zdanie. Szukanie „haków”, publikowanie informacji z życia prywatnego, podsycanie hejtu skierowanego pod czyimkolwiek adresem uważam za niedopuszczalne i destrukcyjne dla prowadzenia rzeczowej dyskusji, opartej na argumentach merytorycznych. 

Warszawski Uniwersytet Medyczny, w którego Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w 2017 roku trwał protest głodowy lekarzy rezydentów, udzielał pomocy mediacyjnej podczas trudnych negocjacji Porozumienia Rezydentów OZZL z Ministerstwem Zdrowia. Doktor Katarzyna Pikulska wraz z wieloma innymi lekarzami zrzeszonymi w Porozumieniu Rezydentów OZZL domagała się ogłoszenia i formalnego zagwarantowania społeczeństwu reformy ochrony zdrowia, która zapewnić miała: zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do poziomu europejskiego nie niższego niż 6,8 PKB w przeciągu trzech lat, likwidację kolejek, rozwiązanie problemu braku personelu medycznego, likwidację biurokracji w ochronie zdrowia, poprawę warunków pracy i płacy w ochronie zdrowia. Porozumienie Rezydentów OZZL, w tym doktor Katarzyna Pikulska, walczyło i nadal zabiega w imieniu pacjentów, a więc całego społeczeństwa o kompleksową reformę ochrony zdrowia.

Postulaty protestujących lekarzy rezydentów sprzed dwóch lat nadal są aktualne i ważne dla całego społeczeństwa, w tym dla środowiska Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od wielu lat wskazujemy na potrzebę zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, w tym zwłaszcza większego finansowania szpitali klinicznych, które leczą, realizują zadania naukowe i kształcą młodych adeptów zawodów medycznych.

Mirosław Wielgoś

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego