Uroczysta Promocja Lekarzy Dentystów, Doktorów i Doktorów Habilitowanych Nauk Medycznych

26 listopada w Auli Wykładowej im. prof. Janusza Piekarczyka Centrum Dydaktycznego WUM odbyła się promocja lekarzy dentystów, doktorów i doktorów habilitowanych nauk medycznych Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. W październiku 2019 r., w związku z reformą szkolnictwa wyższego, po 7 latach funkcjonowania Wydział Lekarsko-Dentystyczny zmienił nazwę na Wydział Lekarsko-Stomatologiczny.
Podczas uroczystości dyplomy ukończenia studiów odebrało 96 absolwentów. Dwóm osobom wręczono dyplomy potwierdzające uzyskanie stopnia doktora habilitowanego, zaś dyplomy doktora nauk medycznych otrzymało 16 osób. Prof. Jolanta Kostrzewa z Katedry Protetyki Stomatologicznej otrzymała gratulacje w związku z nadaniem tytułu profesora. Władze rektorskie WUM reprezentowali: rektor prof. Mirosław Wielgoś oraz prof. Barbara Górnicka – prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, zaś władze dziekańskie: prof. dr hab. Piotr Wroczyński - dziekan Wydziału Farmaceutycznego, dr hab. Joanna Gotlib - dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, prof. Dorota Olczak-Kowalczyk - prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, prof. Kazimierz Szopiński - prodziekan ds. Nauczania w Języku Angielskim i Współpracy z Zagranicą Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, prof. Małgorzata Olszewska - prodziekan ds. Studenckich III-IV roku Wydziału Lekarskiego, dr hab. Monika Lewandowska - prodziekan ds. kierunku fizjoterapia Wydziału Medycznego.
Wśród gości wydarzenia, obecni byli także: prof.. Krzysztof J. Filipiak – Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Medycznych, prof. Andrzej Deptała - Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu, prof. Grzegorz Nałęcz-Jawecki – Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscyplin Nauk Farmaceutycznych, prof.. Paweł Włodarski – p.o. Dyrektora Szkoły Doktorskiej, a także dr Dariusz Paluszek - Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej, dr n. med. Ewa Trzepla - Prezes Centrum Medycznego WUM, Janusz Szulik - Prezes Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
Dyplomatorium prowadziła prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska - dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. W swoim przemówieniu zaznaczyła, że otrzymanie dyplomu jest osiągnięciem upragnionego celu oraz ukoronowaniem trudnych i wymagających studiów. Jednocześnie podkreśliła, że dokument ten staje się przepustką do rozpoczęcia nowego etapu życia związanego z karierą zawodową wymagającą odpowiedzialności, rozwagi i pokory. „Głęboko wierzę w to, że będziecie Państwo w przyszłości kształtować oblicze polskiej stomatologii” – mówiła dziekan. Zaapelowała także o wiarę w siebie, dokonywanie słusznych wyborów życiowych i determinację w poszukiwaniu dróg dalszego rozwoju. Zwracając się do doktorów nauk medycznych oraz doktorów habilitowanych nauk medycznych dziekan życzyła odwagi w poszukiwaniu dalszych dowodów naukowych oraz determinacji w zdobywaniu kolejnych stopni i tytułów. Prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska dodała, że w 2019 roku spełniło się marzenie społeczności Wydziału o własnym, nowoczesnym, pięknym i funkcjonalnym gmachu, w którym w godnych warunkach można kształcić studentów, stażystów, rezydentów i kompleksowo leczyć pacjentów.
Rektor prof. Mirosław Wielgoś pogratulował absolwentom szczęśliwego zakończenia pięcioletniego etapu kształcenia uniwersyteckiego. Zauważył jednak, że wraz z momentem uzyskania dyplomu i otrzymaniem prawa wykonywania zawodu, jednym z najważniejszych elementów ich przyszłej pracy będzie odpowiedzialność – przede wszystkim za pacjentów, nad którymi będą sprawować opiekę. Życzył absolwentom, aby nigdy nie zwątpili w słuszność podjętej decyzji dotyczącej wyboru kierunku studiów. Prof. Mirosław Wielgoś winszował także doktorom oraz doktorom habilitowanym zdobycia stopni naukowych, podkreślając, że ich otrzymanie zobowiązuje do jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz rozwoju medycyny. Rektor przypomniał, że 9 października br. otwarte zostało Uniwersyteckie Centrum Stomatologii – przełomowa i długo oczekiwana inwestycja. „Po wielu latach funkcjonowania w budynkach przy ulicach: Miodowej i Nowogrodzkiej wreszcie Wydział Lekarsko-Dentystyczny ma znakomite warunki funkcjonowania. Rozpoczęliśmy nową erę w stomatologii w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Uniwersyteckie Centrum Stomatologii działa, budynek tętni życiem, kształcimy tu studentów, rozwijamy stomatologię i leczymy pacjentów”. 
Podczas uroczystości wręczono nagrody i wyróżnienia. „Złoty Laur Absolwenta” kierunku lekarsko-dentystycznego otrzymała Alicja Łukawska, zaś „Złoty Laur Absolwenta” English Dentistry Division Klaudia Anna Krolikowski. Bartoszowi Bieniasowi wręczono Złotą Odznakę Studenckiego Towarzystwa Naukowego oraz Nagrodę Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, którą otrzymali również Alicja Łukawska, Dominik Woźniak.
Zwieńczeniem uroczystej promocji był koncert chóru Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod dyrekcją Daniela Synowca.