XXIX Sesja Noblowska

3 grudnia, już po raz 29. społeczność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz zaproszeni znakomici goście spotkali się w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, by celebrować tegoroczne Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii. Gospodarzem tegorocznej Sesji Noblowskiej był Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Marcin Wojnar.               

W wydarzeniu udział wzięły władze naszej Uczelni: prof. Mirosław Wielgoś, prof. Barbara Górnicka, prof. Jadwiga Turło, prof. Lidia Rudnicka, prof. Piotr Małkowski, prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, prof. Piotr Wroczyński, dr hab. Joanna Gotlib, prof. Małgorzata Olszewska, prof. Włodzimierz Sawicki, prof. Marcin Grabowski. Przybyli również: prof. Marek Krawczyk, prof. Witold Rużyłło, prof. Bolesław Samoliński, prof. Krzysztof. J. Filipiak, prof. Paweł Włodarski, prof. Bożena Kociszewska – Najman, reprezentanci towarzystw naukowych i organizacji zawodowych, kierownicy katedr, klinik i zakładów, doktoranci oraz pracownicy Uniwersytetu.                   
 „Te grudniowe Spotkania, kiedy tu w Galerii Porczyńskich znakomici wykładowcy tłumaczą zgromadzonym istotę dokonań laureatów Nagrody Nobla z danego roku, są wielkim świętem nauki i jednym z tych wydarzeń Wydziału Lekarskiego, które stanowi o jego tożsamości. Dlatego też bardzo się cieszę, że mimo zmian organizacyjnych w naszej Uczelni, przygotowanie Sesji Noblowskich pozostało w gestii Wydziału Lekarskiego.
Składanie hołdu nauce i dzielenie się wiedzą z innymi to idee, jakie towarzyszyły gospodarzom Sesji Noblowskich – moim znakomitym poprzednikom: prof. Andrzejowi Karwowskiemu – inicjatorowi i organizatorowi Sesji Noblowskich w latach 1991-95, prof. Wiesławowi Glińskiemu, gospodarzowi tych wyjątkowych wieczorów z lat 1996-2001, prof. Markowi Krawczykowi, który zapraszał nas w latach 2002-2007, Jego Magnificencji prof. Mirosławowi Wielgosiowi, który był organizatorem wspaniałych Sesji Noblowskich w latach 2008-2015 oraz prof. Pawłowi Włodarskiemu, gospodarzowi Sesji w latach 2016-2018. Bycie gospodarzem Sesji Noblowskich po tak znakomitych Postaciach to wielki honor, ale i zobowiązanie utrzymania wysokiego poziomu Wydarzenia” - mówił dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Marcin Wojnar.  
JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś zaznaczał: „W historii 29. Sesji Noblowskich tylko trzykrotnie miały one szczególny wymiar: w roku 1995, kiedy to pokojową Nagrodę Nobla otrzymał Józef Rotblat, polski fizyk żydowskiego pochodzenia, radiobiolog, współtwórca pierwszej bomby atomowej; w roku 1996, kiedy nagrodę odebrała cudowna poetka Wisława Szymborska i teraz, w roku 2019, kiedy laureatką, również w dziedzinie literatury została fenomenalna Olga Tokarczuk. Nasza nowa Noblistka w wydanym w 2012 roku zbiorze opowiadań „Moment niedźwiedzia” napisała: „Kiedy wierzono, że świat jest płaski, był on płaski: nie podróżowało się za morza, nie wykraczało poza krańce (…).
Nasz umysł
za wszelką cenę wspiera to, w co wierzymy. Właśnie dlatego tak trudno jest zmienić świat”. Nie sposób się z tymi słowami nie zgodzić, tym bardziej mnie, urodzonemu optymiście, który zawsze stara się widzieć pozytywne aspekty każdej sytuacji. Dlatego od lat mocno wierzę, o czym stali bywalcy Sesji Noblowskich doskonale wiedzą, że doczekamy polskiego Noblisty w dziedzinie medycyny lub fizjologii”- zaznaczał prof. Mirosław Wielgoś.               
Podczas spotkania goście wysłuchali wykładów prof. Marcina Ufnala - Kierownika Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, dr Katarzyny Dreli z Zakładu Neurobiologii Naprawczej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk oraz dr. Tymoteusza Żery związanego z Katedrą i Zakładem Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Wydziału Lekarskiego.
Nobla 2019 z medycyny otrzymali trzej naukowcy Brytyjczyk sir Peter J. Ratcliffe z Oxford University i dwóch Amerykanów: William G. Kaelin Jr z Harvard University oraz Gregg L. Semenza z John Hopkins University za odkrycie procesów wyczuwania przez komórki stężenia tlenu w środowisku i adaptowania się do jego zmian. Ich przełomowe badania pozwoliły zidentyfikować  molekularne mechanizmy, które regulują aktywność genów komórkowych w odpowiedzi na zmieniające się stężenie tlenu w otoczeniu. Nagroda Nobla - wielki symbol uznania wspaniałych dokonań, przyznawana jest corocznie, począwszy od roku 1901.    
W uzasadnieniu Komitetu Noblowskiego czytamy: „Dzięki przełomowej pracy laureatów wiemy znacznie więcej o tym, jak różne poziomy tlenu regulują podstawowe procesy fizjologiczne. Wykrywanie tlenu pozwala komórkom dostosować metabolizm do jego niskiego poziomu, np. w mięśniach, podczas intensywnych ćwiczeń. Inne przykłady procesów adaptacyjnych, kontrolowanych przez procesy wykrywania tlenu, obejmują wytwarzanie nowych naczyń krwionośnych i wytwarzanie czerwonych krwinek. Wykrywanie tlenu ma kluczowe znaczenie dla wielu chorób, np. nowotworowych. Intensywne wysiłki, podejmowane w laboratoriach akademickich i firmach farmaceutycznych, koncentrują się obecnie na opracowywaniu leków, które mogą zakłócać różne procesy chorobowe poprzez aktywację lub blokowanie mechanizmów wykrywających tlen”.
Tegorocznej Sesji towarzyszyło wręczenie Nagrody Bohdana i Zygmunta Janczewskich, przyznawanej przez Fundację Kościuszkowską, reprezentowaną przez dr Grażynę Czetwertyńską i Marka Skulimowskiego. Nagroda Bohdana i Zygmunta Janczewskich została ustanowiona przez Docenta Zygmunta Janczewskiego - pioniera andrologii w Polsce, związanego zawodowo z I Katedrą i Kliniką Położnictwa i Ginekologii naszej Uczelni. Kapituła Fundacji przyznaje tę Nagrodę co 2 lata, za najwybitniejszą pracę z zakresu medycyny klinicznej opublikowaną w naukowym czasopiśmie medycznym rangi światowej, dla naukowca o polskim obywatelstwie, który stale mieszka w Polsce. W tym roku doceniono dr. hab. Michała Grąta z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby za pracę: „Behind Using Simple Risk Models in Selection of Hepatocellular Carcinoma Patients for Liver Transplantation”.
Wieczór uświetniły występy chóru WUM pod kierownictwem Daniela Synowca oraz koncert Zuzanny Laszczkowskiej, która wykonała utwory Aleksandra Skriabina, Fryderyka Chopina i Roberta Schumanna.

Kamilla Walczak

Biuro Prasowe