Otwarcie nowych sal komputerowych w Centrum Dydaktycznym

W piątek, 6 grudnia, JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś razem z Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. Joanną Gotlib oficjalnie otworzyli trzy nowe pracownie komputerowe zlokalizowane w Centrum Dydaktycznym WUM.  Sprzęt komputerowy służyć będzie nie tylko do prowadzenia zajęć dydaktycznych, ale również do zdawania egzaminów w formie elektronicznej. 

W spotkaniu uczestniczyli: Prorektorzy - prof. Barbara Górnicka, prof. Piotr Małkowski, Dziekan Wydziału Lekarskiego – prof. Marcin Wojnar, Zastępca Przewodniczącego Rady Uczelni WUM - prof. Bolesław Samoliński, Prodziekan ds. Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu - prof. Piotr Węgrzyn, zastępcy kanclerza – Jolanta Ilków i Stanisław Pitucha oraz przedstawiciele administracji Uczelni, w tym Marcin Malczyk z Biura Jakości i Innowacyjności Kształcenia odpowiedzialny za organizację i przeprowadzanie egzaminów elektronicznych.

Oddanie do użytku sal komputerowych stanowi realizację Projektu FS 177 „Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”, którego kierownikiem jest dr hab. Joanna Gotlib.  W ramach realizacji tego Projektu zostało zakupionych 130 komputerów stacjonarnych oraz 100 laptopów.

Dodatkowo, w ramach Projektu FS177, przygotowano - indywidualnie dla WUM - system egzaminów elektronicznych wraz ze stworzeniem stale aktualizowanej i rozbudowywanej bazy testowych pytań multimedialnych.

Uczestnicy spotkania mogli  sprawdzić działanie systemu elektronicznego zdawania egzaminów biorąc udział w specjalnie przygotowanym przykładowym teście z wiedzy o naszej Uczelni. Prawdziwy, pierwszy egzamin na nowych komputerach dla studentów WUM odbędzie się już 17 grudnia. 

 

Klaudia Wendycz

Biuro Prasowe WUM