Pulsmedycyny.pl: Zapalenie mięśnia sercowego może rozwinąć się po infekcji dróg oddechowych