KOMUNIKAT REKTORA PROF. MIROSŁAWA WIELGOSIA W SPRAWIE ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM

W związku z komunikatem dot. koronawirusa, który wystosował Główny Inspektor Sanitarny 2 marca 2020 roku adresowanym do profesjonalistów medycznych, mając na względzie bezpieczeństwo i dynamikę sytuacji epidemiologicznej rekomenduję społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odwołanie konferencji i imprez o charakterze masowym, jednocześnie wstrzymując wydawanie zezwoleń na ich organizację w najbliższym czasie. Przypominam również o podstawowych zasadach higieny, jakich należy przestrzegać, aby zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem.
Z uwagi na wzrost liczby zachorowań na świecie wywołanych wirusem 2019-nCoV apeluję o śledzenie bieżących doniesień na ten temat zamieszczanych na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://gis.gov.pl/ , komunikatów MSZ publikowanych na www.gov.pl/web/dyplomacja/informacja-msz-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem... oraz bieżących informacji wewnątrzuczelnianych.
Proszę o zapoznanie się z treścią komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego dla profesjonalistów medycznych: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego...

Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego