MDW 1-2020

Nr 1/2020 przygotował zespół redakcyjny: prof. Dagmara Mirowska-Guzel – redaktor naczelna, dr hab. Anna Staniszewska – zastępca redaktor naczelnej, Marta Ewa Wojtach – sekretarz redakcji, Cezary Ksel – redaktor, dr Adam Tyszkiewicz – historia, Maja Sosnowska – grafika/DTP, Andrzej Stepnowski – foto, Michał Teperek – foto, Anna Worosz – korekta, Marta Jagiełowicz – korekta.

W numerze 1/2020 rozmowy z: dr. hab. Rafałem Stecem – kierownikiem Kliniki Onkologii/Oddziału Onkologii Klinicznej CSK UCK WUM; dr Joanną Czuwarą, dr Magdaleną Misiak-Gałązką, Leszkiem Blicharzem i Zuzanną Sitkowską – opiekunami i członkami SKN Dermatologicznego; Małgorzatą Łukaszewicz i Kacprem Pawlikiem – absolwentami WUM.

 Ponadto:

  • Konferencja prasowa poświęcona transplantologii i onkologii
  • „Okulary dla Papui-Nowej Gwinei” – projekt lekarzy i studentów z Kliniki Neonatologii UCK WUM
  • Podsumowanie akcji „Święta z EDkiem – zaproś studenta English Division na Święta Bożego Narodzenia!”
  • Oblicza medycyny: Medycyna paliatywna
  • Centrum Eksperymentalnych Terapii Chimerowymi Receptorami Antygenowymi (CECAR)
  • Rozmowa z Magdaleną Zgliczyńską – laureatką pierwszej edycji konkursu Fundacji Rozwoju WUM na naukowe stypendia wyjazdowe dla studentów
  • Oporność bakterii na antybiotyki – wyzwania nowoczesnej diagnostyki mikrobiologicznej
  • Historia cholery w dziewiętnastowiecznej Europie na podstawie historycznych karykatur i satyrycznych ilustracji
  • Wspomnienie o profesorze Jerzym Rutkowskim (1890-1972) w 130. rocznicę urodzin
  • Dlaczego? – list otwarty prof. Andrzeja Górskiego