Komunikat Rektora dot. Wydziału Farmaceutycznego WUM

W związku z rozpowszechnianymi nieprawdziwymi informacjami, dotyczącymi likwidacji Wydziału Farmaceutycznego WUM informuję, że:

Warszawski Uniwersytet Medyczny nie zamierzał nigdy i nie zamierza likwidować jednego ze swoich najlepszych i najstarszych Wydziałów, którego najwyższy na Uczelni poziom naukowy bardzo znacząco wpływa na kategoryzację naszej Uczelni.
Utworzony w UW na Wydziale Chemii
nowy kierunek studiów I stopnia - Chemia Medyczna nie jest w żadnym zakresie odpowiednikiem naszego Wydziału Farmaceutycznego. Decyzje władz Uniwersytetu Warszawskiego, nie wpływają w żadnym stopniu na działalność naszej Uczelni.

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Mirosław Wielgoś