Zespół Prorektorów WUM na kadencję 2020-2024

Prof. Zbigniew Gaciong - Rektor - elekt WUM kadencji 2020-2024, podał do wiadomości skład zespołu Prorektorów, których zamierza powołać we wrześniu 2020 r.

W skład kolegium mają wejść:

- prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska - Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych

- prof. Piotr Pruszczyk - Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii 

- prof. Wojciech Lisik - Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji 

- prof. Paweł Włodarski - Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju 

Członkom Samorządu Studentów została zaproponowana kandydatura prof. Marka Kucha na stanowisko Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.