Naukowcy z WUM objęli funkcje przewodniczących Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk

Pięcioro naukowców z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego objęło funkcję przewodniczących Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk. W nowo wyłonionych Prezydiach Komitetów wchodzących w skład Wydziału V PAN zasiądą:

- prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska - kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej powołana na przewodniczącą Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych

- prof. Dagmara Mirowska-Guzel - kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej stanęła na czele Komitetu Terapii i Nauk o Leku

- prof. Ryszarda Chazan - wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii UCK WUM objęła funkcję przewodniczącej Komitetu Nauk Klinicznych

- prof. Sergiusz Jóźwiak - kierownik Kliniki Neurologii Dziecięcej UCK WUM objął funkcję przewodniczącego Komitetu Rozwoju Człowieka

- prof. Wiesław Jędrzejczak - były wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM objął funkcję przewodniczącego Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka

Elekcja przewodniczących to zwieńczenie wyborów członków poszczególnych Komitetów na kadencję 2020-2023.